Informacje

Podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomościDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomościInformacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Załącznik ZN-1/AZałącznik ZN-1/A
Załącznik ZN-1/BZałącznik ZN-1/B
Uchwał‚a w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rokUchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Uchwał‚a w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rokUchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
Uchwał‚a w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rokUchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwał‚a w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rokUchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Podatek rolny
Deklaracja na podatek rolny DR-1Deklaracja na podatek rolny DR-1
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Załącznik ZR-1/AZałącznik ZR-1/A
Załącznik ZR-1/BZałącznik ZR-1/B
MO 2018 1004Stawka podatku rolnego na 2019 rok: dla gospodarstw rolnych - 135,90 zł/ha przeliczeniowy, dla pozostałych użytków rolnych - 271,80 zł/ha
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2018 rokUchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2018 rok
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2017 rokUchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2017 rok
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2016 rokUchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2016 rok

Podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny DL-1Deklaracja na podatek leśny DL-1
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Załącznik ZL-1/AZałącznik ZL-1/A
Załącznik ZL-1/BZałącznik ZL-1/B
MP 2018 1005Stawka podatku leśnego na 2019 rok - 42,2356 zł/ha

Podatek od środków transportowych
Deklaracja na podatek od środków transportowych (od 01.01.2019)Deklaracja na podatek od środków transportowych (od 01.01.2019)
Załącznik DT-1A (od 01.01.2019)Załącznik DT-1A (od 01.01.2019)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (do 31.12.2018)Deklaracja na podatek od środków transportowych (do 31.12.2018)
Załącznik DT-1A (do 31.12)2018)Załącznik DT-1A (do 31.12.2018)
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rokUchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rokUchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rokUchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rokUchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok